POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi realizację prawnego obowiązku – nałożonego na Dewelopera na mocy m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – informowania użytkowników na temat zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych.

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem strony i Administratorem danych osobowych jest IQ Development sp. z o.o. (KRS 513096) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Chodkiewicza 17 – zwany dalej Deweloperem.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Dewelopera na cele handlowe, marketingowe oraz statystyczne. W szczególności dla celów prowadzenie newsletter’a lub innej formy mailingu w celu oferowania produktów/usług Dewelopera oraz działań remarketingowych jak m.in. reklama adcontextowa, advideo lub inne formy powtarzalnego wyświetlania reklam graficznych lub multimedialnych Dewelopera w ramach innych portali lub wortali internetowych.

3. Deweloper informuje, iż z założenia każdą inwestycję deweloperską prowadzi w ramach osobnej spółki celowej, z którą to Deweloper zawiera umowę o współpracę w ramach działań marketingowych, handlowych oraz statystycznych. Wyrażając zgodę na używanie plików cookie’s przez Dewelopera lub wysyłając swoje dane w ramach formularza kontaktowego, czata, wiadomości e-mail lub innej formy komunikacji elektronicznej z Deweloperem, wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych na cele marketingowe, handlowe lub statystyczne spółką celowym Dewelopera.

II PLIKI COOKIES – opis oraz sposoby modyfikacji dostępu lub blokowania:

1. Strona www.iqdevelopment.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach marketingowych – w tym profilowania, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę iqdevelopment.pl, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

3. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

4. Strona www.iqdevelopment.pl stosuje cookies wydajnościowe. To m.in.:

 • cookies google-analytics.com – dla celów statystycznych
 • cookies powiązane z portalem„Facebook”, która służy ona do dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Facebook opisana jest tu: www.facebook.com/about/privacy/cookies
 • cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

5. Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:

 • W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)
 • W serswisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem vimeo.com/cookie_policy)

6. Zakres profilowania – Deweloper na podstawie cookies dokonuje profilowania w zakresie:

 • płci,
 • ilości osób w rodzinie,
 • stanu cywilnego,
 • wieku,
 • obecnego miejsca zamieszkania,
 • preferowanej lokalizacji zamieszkania,
 • rozkładu, metrażu lokalu mieszkalnego lub usługowego,
 • preferencji pożądanego standardu lokalu mieszkalnego lub usługowego,

Jeżeli w ramach wyrażonej zgody na używanie plików cookies chcą Państwo ograniczyć zakres profilowania prosimy o kontakt pod adresem: biuro@iqdevelopment.pl. Jeżeli natomiast chcą Państwo uniemożliwić profilowanie prosimy o działanie zgodnie z procedurą wskazaną w II.7. Polityki prywatności.

7. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach

Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:

 • Usuwanie plików cookies
 • Domyślne blokowanie plików cookies
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookies
 • Domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen

 

Internet Explorer
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”.

 

III DANE OSOBOWE – regulacje obowiązujące dla Klientów lub Nabywców.

1. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta lub Nabywcę Deweloper ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta lub Nabywcy niezbędnych do wykonania usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Klient lub Nabywca ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Deweloper ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta lub Nabywcy w szczególności następującym podmiotom: kancelarii notarialnej dokonującej czynności notarialnych, instytucji finansowej prowadzącej mieszkaniowy rachunek powierniczy, instytucji finansowej lub osobie/-om świadczącym usługi pośrednictwa finansowego, która działa na zlecenie Nabywcy w celu uzyskania finansowania lub podmiotowi świadczącemu usługę pośrednictwa przy zakupie nieruchomości – na zlecenie Nabywcy, zarządcy oraz administratorowi obiektu mieszkalnego, podmiotom świadczącym usługi budowlane lub wykończeniowe związane ze wznoszeniem obiektu budowlanego. Nabywca oświadcza, iż w przypadku wskazania Deweloperowi danego podmiotu do kontaktu w związku z realizacją przez Dewelopera usługi, podmiot ten będzie uprzednio posiadać – zgodną z obowiązującymi przepisami prawa – pisemną zgodę Nabywcy na przetwarzanie danych osobowych Nabywcy.

4. Nabywca dobrowolnie przystępuje do Programu Partnerskiego IQ&MORE – prowadzonego przez Dewelopera, uprawniającego do uzyskania korzystnych warunków zakupu usług lub produktów u partnerów handlowych Dewelopera. Deweloper ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Nabywcy tymże partnerom handlowym.

5. Klient lub Nabywca w ramach wyrażanej zgody godzi się na prowadzenie przez Dewelopera działań marketingowych, szczególnie w postaci nawiązywania przez pracowników lub współpracowników Dewelopera kontaktu telefonicznego lub mailowego z Klientem lub Nabywcą. Klient lub Nabywca oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności tejże zgody oraz prawie do jej cofnięcia w każdym czasie.

6. Klient lub Nabywca w ramach wyrażanej zgody oświadcza, iż został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Dewelopera oraz podmioty wymienione niniejszym paragrafie, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Comments are closed.