POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi realizację prawnego obowiązku - nałożonego na Dewelopera na mocy m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - informowania użytkowników na temat zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych.

I INFORMACJE OGÓLNE

 • Właścicielem strony i Administratorem danych osobowych jest IQ Development sp. z o.o. (KRS 513096) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Chodkiewicza 17 – zwany dalej Deweloperem.
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Dewelopera na cele handlowe, marketingowe oraz statystyczne. W szczególności dla celów prowadzenie newsletter’a lub innej formy mailingu w celu oferowania produktów/usług Dewelopera oraz działań remarketingowych jak m.in. reklama adcontextowa, advideo lub inne formy powtarzalnego wyświetlania reklam graficznych lub multimedialnych Dewelopera w ramach innych portali lub wortali internetowych.
 • Deweloper informuje, iż z założenia każdą inwestycję deweloperską prowadzi w ramach osobnej spółki celowej, z którą to Deweloper zawiera umowę o współpracę w ramach działań marketingowych, handlowych oraz statystycznych. Wyrażając zgodę na używanie plików cookie’s przez Dewelopera lub wysyłając swoje dane w ramach formularza kontaktowego, czata, wiadomości e-mail lub innej formy komunikacji elektronicznej z Deweloperem, wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych na cele marketingowe, handlowe lub statystyczne spółkom celowym Dewelopera.

II PLIKI COOKIES – opis oraz sposoby modyfikacji dostępu lub blokowania:

 • Strona www.iqdevelopment.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach marketingowych – w tym profilowania, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę iqdevelopment.pl, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
 • W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 • Strona www.iqdevelopment.pl stosuje cookies wydajnościowe. To m.in.:
  1. cookies google-analytics.com – dla celów statystycznych
  2. cookies powiązane z portalem„Facebook”, która służy ona do dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Facebook opisana jest tu: www.facebook.com/about/privacy/cookies
  3. cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
 • Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:
  1. W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)
  2. W serswisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem vimeo.com/cookie_policy)
 • Zakres profilowania – Deweloper na podstawie cookies dokonuje profilowania w zakresie:
  1. płci,
  2. ilości osób w rodzinie,
  3. stanu cywilnego,
  4. wieku,
  5. obecnego miejsca zamieszkania,
  6. preferowanej lokalizacji zamieszkania,
  7. rozkładu, metrażu lokalu mieszkalnego lub usługowego,
  8. preferencji pożądanego standardu lokalu mieszkalnego lub usługowego,

  Jeżeli w ramach wyrażonej zgody na używanie plików cookies chcą Państwo ograniczyć zakres profilowania prosimy o kontakt pod adresem: biuro@iqdevelopment.pl. Jeżeli natomiast chcą Państwo uniemożliwić profilowanie prosimy o działanie zgodnie z procedurą wskazaną w II.7. Polityki prywatności.

 • Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

  Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach

  Google Chrome

  Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:

  1. Usuwanie plików cookies
  2. Domyślne blokowanie plików cookies
  3. Domyślne zezwalanie na pliki cookies
  4. Domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki
  5. Określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen

  Internet Explorer

  Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

  Mozilla Firefox

  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
  O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

  Opera

  Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
  O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

  Safari

  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”.

 • III DANE OSOBOWE – regulacje obowiązujące dla Klientów lub Nabywców.

  • W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta lub Nabywcę Deweloper ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta lub Nabywcy niezbędnych do wykonania usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  • Klient lub Nabywca ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  • Deweloper ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta lub Nabywcy w szczególności następującym podmiotom: kancelarii notarialnej dokonującej czynności notarialnych, instytucji finansowej prowadzącej mieszkaniowy rachunek powierniczy, instytucji finansowej lub osobie/-om świadczącym usługi pośrednictwa finansowego, która działa na zlecenie Nabywcy w celu uzyskania finansowania lub podmiotowi świadczącemu usługę pośrednictwa przy zakupie nieruchomości – na zlecenie Nabywcy, zarządcy oraz administratorowi obiektu mieszkalnego, podmiotom świadczącym usługi budowlane lub wykończeniowe związane ze wznoszeniem obiektu budowlanego. Nabywca oświadcza, iż w przypadku wskazania Deweloperowi danego podmiotu do kontaktu w związku z realizacją przez Dewelopera usługi, podmiot ten będzie uprzednio posiadać – zgodną z obowiązującymi przepisami prawa - pisemną zgodę Nabywcy na przetwarzanie danych osobowych Nabywcy.
  • Nabywca dobrowolnie przystępuje do Programu Partnerskiego IQ&MORE – prowadzonego przez Dewelopera, uprawniającego do uzyskania korzystnych warunków zakupu usług lub produktów u partnerów handlowych Dewelopera. Deweloper ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Nabywcy tymże partnerom handlowym.
  • Klient lub Nabywca w ramach wyrażanej zgody godzi się na prowadzenie przez Dewelopera działań marketingowych, szczególnie w postaci nawiązywania przez pracowników lub współpracowników Dewelopera kontaktu telefonicznego lub mailowego z Klientem lub Nabywcą. Klient lub Nabywca oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności tejże zgody oraz prawie do jej cofnięcia w każdym czasie.
  • Klient lub Nabywca w ramach wyrażanej zgody oświadcza, iż został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Dewelopera oraz podmioty wymienione niniejszym paragrafie, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.