Dziennik budowy Palladium

W ostatnim czasie przy ul. Paderewskiego 25 miały miejsce naprawdę ciężkie
prace. Zakończone zostało palowanie fundamentów, które ma na celu ich
wzmocnienie poprzez przeniesienie głównego ciężaru budynku do głębszych, bardziej
stabilnych partii gruntu. Ponadto wykonana została palisada, która ma za
zadanie zabezpieczyć wykop przed osunięciem się ziemi i jednocześnie przed
przedostawaniem się wody do wykopu. Prace zakończone zostały pełnym sukcesem,
co potwierdziły długotrwałe testy obciążeniowe, które zostały wykonane w
minionym miesiącu.

Wyznaczone przez konstruktorów pale poddane zostały obciążeniu ok. 200 ton
każdy i pomyślnie przeszły testy obciążeniowe, co dało nam zielone światło do
realizacji kolejnego etapu inwestycji, jakim jest płyta fundamentowa.
Rozpoczęliśmy również prace związane z wykonywaniem zbiornika retencyjnego wody
deszczowej.

Spójrzcie jak to wszystko wyglądało!